DOLORES SROK

Dolores kao majstorica trajne šminke radi u svim većim gradovima diljem Hrvatske i regije.

Dolores Srok vlasnica je centra za trajnu šminku DS Permanent Make Up u Rijeci gdje je kao kozmetičarka imala dobre temelje za estetiku i njegu, od kuda je sve krenulo. Danas kao majstorica trajne šminke radi u svim većim gradovima diljem Hrvatske i regije.

Kontinuirana edukacija, stalna praksa, kvalitetni pigmenti za mikropigmentaciju i oprema preduvjeti su uspjeha u ovome poslu. Manje je više, zlatno je pravilo trajne šminke pomoću kojeg se minimalnim intervencijama ispravljaju nepravilnosti, daju konture usnama ili popunjavaju i definiraju obrve te se crtom na kapcima želi istaknuti ono najbolje i tako postići pozitivne beauty pomake.

Podrška i savjetovanje

Svoje znanje i vještine Dolores Srok nesebično dijeli i s drugima kroz edukacije. Osmislila je jednodnevne i dvodnevne edukacije za trajnu šminku tako da potencijalni klijenti mogu birati koji im tempo više odgovara. Edukacija se sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, klijent dobiva sve potrebno za rad, tako da je po završetku edukacije odmah moguće poćeti sa samostalnim radom.

 

Dolores osobno vodi edukaciju i nadzire rad svake polaznice te prati učinak edukacije.

Nakon uspješno odrađenih vježbi polaznici dobivaju certifikat o završenoj edukaciji. Kad se započne sa samostalnim radom tada počinju prave nedoumice i pitanja ali i tada se može računati na punu podršku i savjetovanje!

 

Nazovite s povjerenjem 091 754 4365 i rezervirajte vaš termin za konzultaciju ili tretman trajne šminke u jednom od gradova: Rijeka, Zagreb, Split, Zadar, Poreč, Pula, Makarska.

Tretmane trajne šminke radi isključivo Dolores.

ds-permanent makeup 3

Podrška i savjetovanje

Svoje znanje i vještine Dolores Srok nesebično dijeli i s drugima kroz edukacije. Osmislila je jednodnevne i dvodnevne edukacije za trajnu šminku tako da potencijalni klijenti mogu birati koji im tempo više odgovara. Edukacija se sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, klijent dobiva sve potrebno za rad, tako da je po završetku edukacije odmah moguće poćeti sa samostalnim radom.

 

Dolores osobno vodi edukaciju i nadzire rad svake polaznice te prati učinak edukacije.

Nakon uspješno odrađenih vježbi polaznici dobivaju certifikat o završenoj edukaciji. Kad se započne sa samostalnim radom tada počinju prave nedoumice i pitanja ali i tada se može računati na punu podršku i savjetovanje!

 

Nazovite s povjerenjem 091 754 4365 i rezervirajte vaš termin za konzultaciju ili tretman trajne šminke u jednom od gradova: Rijeka, Zagreb, Split, Zadar, Poreč, Pula, Makarska.

Tretmane trajne šminke radi isključivo Dolores.